Leverantörer

Gödselförädling i Mälardalen AB

Posted By Andreas Björk / / Comments are disabled

Uthyrning av containers För en godkänd hantering av gödsel hyr Gödselförädling i Mälardalen AB ut containrar, 8-10m3 alternativt 22-25m3, beroende på stall och kundens önskemål. Vi gör ditt avfall till näring för jord All gödsel oavsett antal djur skall lagras utan att läckage sker till mark och grundvatten. Även regnvatten från gödselplattor skall samlas upp […]