33:ans Allservice AB

33ans allservice grundades år 2000 av Niclas Johansson, som idag driver företaget med 2 anställda och ytterligare 2 – 4 personer inhyrda på heltid. 2003 ombildades företaget till aktiebolag. Företaget har sitt säte i Bålsta och vi arbetar i huvudsak i norra Stockholm. Vår kundkrets utgörs till stor del av privatpersoner, men vi har även både små och stora företag som kunder. Bland de formella kompetenser vi har i företaget finns förutom förarbevis för grävmaskin och lastbil även sprängkort och spräckkort för utförning av bergsprängning och bergspräckning.

33ans allservice är medlem i ME (Maskinentreprenörerna).

Vi utför:
STEN- OCH BERGSSPRÄCKNINGSARBETEN – BERGSPRÄNGNING – TRANSPORTER – GRUNDISOLERING – GRÄVNING – TOMTPLANERINGAR – DRÄNERING – VATTEN OCH AVLOPP

Kategori: Hantverkare, Markarbeten
Län: Stockholms län

Kontakt